Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas MTÜ Pärnumaa Noortekogu projekti “Pärnumaa Noortekogu koostöögrupp”

Projekti tegevuste kirjeldus
Pärnumaa Noortekogu koostööprojekt Lääne- ning saaremaa noortega toimus 14.-15. juunil 2018 ning selle vältel osalejad:

  • Said uusi tutvusi teistest maakondadest ning osaluskogusid.
  • Said uusi oskusi läbi viimaks projekte
  • Leidsid kohaliku tasandi probleeme
  • Täiendasid teadmisi noorte osaluse kohta
  • Täiendasid teadmisi ENLi tööst

Lisaks õpitule osalesid osalejad ka praktilises töötoas, kus analüüsiti kohalike tasandi probleeme ning otsiti neile lahendusi. Sellest töötoast sündis koostöö Põhja-Pärnumaa ning Pärnu linna Noortevolikogude vahel ning sündis ka Saaremaa ning Pärnumaa Noortekogude koostööprojekt nimega SAP (Saaremaa Arendusprogramm), mis toimub oktoobri kuus ning mille vältel koolitatakse välja Saaremaa Noortevolikogu uus juhatus. Üldine tagasiside osalejatelt oli positiivne ning tunti, et projekti käigus õpitut saab rakendada edaspidistes tegevustes.

Kas ja kuidas täideti projekti eesmärgid?

Projekti tulemusena sündisid kaks uut projekti, loodi osaluskogude uus suhtluskanal Slack´is ning tugevndati osaluskogude vahelist koostööd. Osaluskogude slack liidab nüüdseks 70-t osaluskogulast üle Eesti.

Kuidas suurenes projekti tulemusena noorte osalus?

Noored korraldasid antud projekti ja sellele järgnenud kaks projekti ise. Ka Slacki loomine on noorte enda initsiatiiv ja on igapäevaselt noorte poolt hallatud.

Mis läks projekti elluviimisel hästi, mis halvasti?

Projekti elluviimisel läks hästi osaluskogulaste motiveerimine ja “suuremale pildile” mõtlemine. Halvasti läks liiga hiline teatamine ehk varasema teatamise puhul oleksime saanud rohkem osalejaid ning rohkem inimesi kaasata.
 


Related Posts

Noorte osaluse fond

Noorte osaluse fond: Organisatsioonide sõprussüsteem ja võrgustiku jõulupidu

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korradas Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna Sihtasutus Ole Rohkem võrgustiku organisatsioonide sõprussüsteemi ja jõulupidu. Projekti tegevuste kirjeldus: Projekti eesmärk oli arendada koostööd OLE ROHKEM. Tartu Tudengiorganisatsioonide Koostöövõrgustiku liikmesorganisatsioonide vahel. Selleks

Noorte osaluse fond

Noorte osaluse fond: “Nõmme aktiivsed noored” meeskonnakoolitus

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korradas Nõmme Õpilasesinduste Liit aktiivsetele noortele koolitust. Projekti tegevuste kirjeldus Projekt toimus koolitus-seminari vormis, mille käigus viidi läbi sponsorite leidmise koolitus, sotsiaalmeedia koolitus, meeskonnatöö koolitus ja planeeriti tulevasi üritusi

Noorte osaluse fond

Noorte osaluse fond: Uue 4H teenuse võrgustiku arendamine

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil tegutses MTÜ 4H uue teenuse võrgustiku arendamisele. Projekti tegevuste kirjeldus Eesti 4H üle-eestiline noorteaktiiv pani aluse uue teenuse loomisele, mis aitab väärtustada noorte seas enam maaelu ja tervislikke