Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas MTÜ Pärnumaa Noortekogu projekti “Pärnumaa Noortekogu koostöögrupp”

Projekti tegevuste kirjeldus
Pärnumaa Noortekogu koostööprojekt Lääne- ning saaremaa noortega toimus 14.-15. juunil 2018 ning selle vältel osalejad:

  • Said uusi tutvusi teistest maakondadest ning osaluskogusid.
  • Said uusi oskusi läbi viimaks projekte
  • Leidsid kohaliku tasandi probleeme
  • Täiendasid teadmisi noorte osaluse kohta
  • Täiendasid teadmisi ENLi tööst

Lisaks õpitule osalesid osalejad ka praktilises töötoas, kus analüüsiti kohalike tasandi probleeme ning otsiti neile lahendusi. Sellest töötoast sündis koostöö Põhja-Pärnumaa ning Pärnu linna Noortevolikogude vahel ning sündis ka Saaremaa ning Pärnumaa Noortekogude koostööprojekt nimega SAP (Saaremaa Arendusprogramm), mis toimub oktoobri kuus ning mille vältel koolitatakse välja Saaremaa Noortevolikogu uus juhatus. Üldine tagasiside osalejatelt oli positiivne ning tunti, et projekti käigus õpitut saab rakendada edaspidistes tegevustes.

Kas ja kuidas täideti projekti eesmärgid?

Projekti tulemusena sündisid kaks uut projekti, loodi osaluskogude uus suhtluskanal Slack´is ning tugevndati osaluskogude vahelist koostööd. Osaluskogude slack liidab nüüdseks 70-t osaluskogulast üle Eesti.

Kuidas suurenes projekti tulemusena noorte osalus?

Noored korraldasid antud projekti ja sellele järgnenud kaks projekti ise. Ka Slacki loomine on noorte enda initsiatiiv ja on igapäevaselt noorte poolt hallatud.

Mis läks projekti elluviimisel hästi, mis halvasti?

Projekti elluviimisel läks hästi osaluskogulaste motiveerimine ja “suuremale pildile” mõtlemine. Halvasti läks liiga hiline teatamine ehk varasema teatamise puhul oleksime saanud rohkem osalejaid ning rohkem inimesi kaasata.
 


Related Posts

Noorte osaluse fond

Noorte osaluse fond: Noor teadlikumaks valijaks vol2: Kuhu on jõutud lubadustega?

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas Paide Noortevolikogu projekti “Noor teadlikumaks valijaks vol2: Kuhu on jõutud lubadustega?” Projekti tegevuste kirjeldus Paide linna Noortevolikogu organiseeris aruteluringi linnavolikogu fraktsioonide esindajatega, et arutada ja mõelda aasta tagasi Read more…

Noorte osaluse fond

Noorte osaluse fond: Rahvusvaheliste Suhete Ringi konverents

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas MTÜ Mõttekoda RSR konverentsi. Projekti tegevuste kirjeldus Projekt “MTÜ Mõttekoda RSRi juubelikonverents” sai sädeme sisse 2018. aasta alguses. Veebruarikuus algas nii sisuline kui administratiivne planeerimine. Korraldajad pidasid Read more…

Noorte osaluse fond

Noorte osaluse fond: Rõuge Noortevolikogu Koostöö Pärnu linna Noortekoguga

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas Rõuge Noortevolikogu projekte “Rõuge Noortevolikogu kohtumised koolidega ja Rõuge Noortevolikogu Koostöö Pärnu linna Noortekoguga” Projekti tegevuste kirjeldus Projekti toimus kolmest tegevusest: kohtumine Pärnu linna noortekoguga, Rõuge noortevolikogu arendamise koosolek Read more…

X
- Enter Your Location -
- or -