Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas Pärnumaa huvijuhtide Nõukoda koostöös Sindi Gümnaasiumi õpilasesindusega projekti “Osalus kui kogukonna alustala II”.

Projekti tegevuste kirjeldus

Projekt on jätkuprojekt eelmise aasta õpilasesinduste koolituspäevale. Koolituspäevale tulid kokku Pärnu maakonna koolide õpilasaktiivid. Igast koolist 4 liiget koos juhendajaga. Igal esindusel oli koduseks tööks mõelda ühele ideele, mida sooviksid kohapeal ellu viia või kitsaskohale, mida sooviksid lahendada – nii koolis kui ka kogukonnas. Koolituspäeva jooksul toimusid erinevad rühmatööd, kirjeldati teistele esindustele oma tegemisi ja kodust tööd, arutleti neil teemadel ning jagati mõtteid. Koolitaja Harald Lepisk haaras kiiresti õpilaste tähelepanu ka oma kogemuste näidetega ja kirjeldusega, mida on võimalik ära teha, kui öelda uutele väljakutsetele „jah“. Ta julgustas ja motiveeris õpilasi oma ideid läbiviima ning jagas ka häid tehnikaid, kuidas nt oma tegevusi planeerida. Koolituspäeval osales 17 kooli õpilasesindused, kokku 72 õpilast ja 17 juhendajat.

Kas ja kuidas täideti projekti eesmärgid?

Projekti eesmärk oli motiveerida õpilasesindusi oma tegevust tugevdama. Julgustama noori nii koolis kui kogukonnas rohkem kaasa rääkima ning kaasama tegevustesse kaasõpilasi. Projekti eesmärk sai täidetud sellega, et koolituspäev avardas õpilaste maailmapilti ja andis neile julgust ja tegutsemisindu. Lektori eeskuju töötas samuti sellele kaasa – õpilased jagasid ka hiljem tagasisidet, kuidas neile meeldis seda kuulata ja nad said aru, et hetkel tehtud tegevus on aluseks tema enda tulevikuvõimalustele. Õpilasesindustes muutuvad osad õpilased igal aastal – seetõttu on oluline teha ka igal aastal selliseid koolitusi. Oluline on tuua õpilasesinduste noored ühele sündmusele kokku, et nad saaksid kuulda, mis teised teevad, õppida üksteiselt ja luua koostöövõimalusi.

Kuidas suurenes projekti tulemusena noorte osalus?

Õpilaste osalust saab mõõta koolides kohapeal – et kas tuli juurde tegevusi, mida nad soovivad teha, kas kaasavad rohkem kaasõpilasi ning kas tulevad koostööprojektid koolide vahel. Seda tulemust saab jälgida aasta jooksul. Toetudes eelneva aasta kogemusele, siis koolituspäeval loodud mõtted läksid küll järk-järgult koolides tööle. Samuti koolituspäev aitas aluse luua mitmele koostööprojektile koolide vahel (ka huvijuhtide kontaktide loomise tasandil).

Mis läks projekti elluviimisel hästi, mis halvasti?

Projekti elluviimisel õnnestus kõik, mis oli planeeritud. Koolituspäev toimus, õpilased olid päevaga rahul ja andsid juhendajatele head tagasisidet. Jagati mõtteid ja kogemusi.


Related Posts

Uudised

Noorte osaluse fond: Motiveeritud ja teadlik 4Hkas – tugev 4H

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas Noorteühing Eesti 4H noorteaktiiv projekti “Motiveeritud ja teadlik 4Hkas – tugev 4H”. Projekti tegevuste kirjeldus Projekti raames viidi läbi kolm tegevust – I kohtumisel kohtusid üle Eestilise Read more…

Uudised

Noorte osaluse fond: Värska Gümnaasiumi Õpilasesinduse kohtumine Vastseliina Gümnaasiumiga

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil külastas Värska Gümnaasiumi õpilasesindus Vastseliina Gümnaasiumit. Projekti tegevuste kirjeldus Värska Gümnaasiumi Õpilasesindusel oli soov külastada ühte oma maakonna kooli, et sõlmida sõprussuhteid. Sellel korral külastasid Värska noored Vastseliina Read more…

Uudised

Noorte osaluse fond: Aktiveerime Narva Pähklimäe Gümnaasiumi õpilasesinduse

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas Narva Pähklimäe Gümnaasiumi õpilasesindus oma projekti. Projekti tegevuste kirjeldus Meie projektis oli 2 etappi. 1. Me korraldasime Narva Pähklimäe gümnaasiumi õpilasesiduse ja kooli administratsiooni mitteformaalse koosoleku. Õpilased Read more…

X
- Enter Your Location -
- or -