Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas Paide Noortevolikogu projekti “Noor teadlikumaks valijaks vol2: Kuhu on jõutud lubadustega?”

Projekti tegevuste kirjeldus

Paide linna Noortevolikogu organiseeris aruteluringi linnavolikogu fraktsioonide esindajatega, et arutada ja mõelda aasta tagasi KOV valimisteks lubatud ning tehtud lubaduste üle. Sündmuse organiseerimist alustasime augustikuus korraldusmeeskonna kokkupanekuga ning seejärel valimislubaduste materjalide läbitöötamisega. Järgnevalt tegime kokkulepped fraktsioonide esindajatega ning alustasime ka reklaamiga. Järgnes vaheperiood, kuna kõik kokkulepped olid sõlmitud ning jäid ainult kohapealsed tegevused. Sündmuse päeval tuli valmis seada suunavad sildid, valmistada ette snäkilaud ning rääkida moderaatoriga veel viimased detailid üle. Järjest hakkasid kohale saabuma noored ning otsustajad, pärast mida saime aruteluga peale hakata. Saali paigaldasime lingi ning QR-koodi küsimuste esitamiseks, mida kasutati agaralt. Noortevolikogu esimees esitas küsimusi poliitikutele, millele järgnes ka laialdasem arutelu noortega. Mõne teema juures läks kohati arutlemine tuliseks, kuid moderaator hoidis olukorda kontrolli all. Kokku kestis sündmus 1,5h, mille jooksul saadi teada palju uut valimislubaduste kohta ning samuti said poliitikud endale meelde tuletada, et valimislubadusi tuleb täita. Näiteks linnapea lubatud tantsutrennid ning selle treeneri toomine Paidesse sai uue hoo kohe pärast arutelu sisse. Tagasisides peeti sündmust väga huvitavaks ja oluliseks, just selle ülesehituse tõttu.

Kas ja kuidas täideti projekti eesmärgid?

Projekt täitis üldisel määral eesmärgid. Noored said teadlikumaks antud valimislubaduste osas ning kontakt otsustajate ja noorte vahel tugevnes. Niisamuti anti ka kohapeal juba ununenud lubadustele uued konkreetsed lubadused, millal üks või teine asi saab käima lükatud või tehtud. Näiteks sai kohapealse arutelu käigus hoog sisse löödud eelmisel aastal linnapea poolt lubatud tantsutrennide alustamisega Paides.

Kuidas suurenes projekti tulemusena noorte osalus?

Noored said teadlikumaks valimislubaduste osas ning kontakt otsustajate ja noorte vahel tugevnes. Noored on teadlikumad, kelle poole enda mure või ideega pöörduda, samuti võetakse ja arvestatakse ka noorte arvamust ning osalust ühiskondlike otsuste puhul nüüd rohkem.

Mis läks projekti elluviimisel hästi, mis halvasti?

Projekti kõige õnnestunum osa oli põhjalik eeltöö eelmise aasta valimismaterjalide kallal, millega noortevolikogu liikmed vaeva nägid. Samuti oli kohal ka eeldatud arv noori, kuid siiski oleks võinud huvi olla suurem. Väga head tagasisidet oleme saanud aruteluringi moderaatori ning reklaamflaierite osas, mida toimetasime Paide linna koolidesse koos plakatitega.

 


Related Posts

Noorte osaluse fond

Noorte osaluse fond: Rahvusvaheliste Suhete Ringi konverents

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas MTÜ Mõttekoda RSR konverentsi. Projekti tegevuste kirjeldus Projekt “MTÜ Mõttekoda RSRi juubelikonverents” sai sädeme sisse 2018. aasta alguses. Veebruarikuus algas nii sisuline kui administratiivne planeerimine. Korraldajad pidasid Read more…

Noorte osaluse fond

Noorte osaluse fond: Pärnumaa Noortekogu koostöögrupp

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas MTÜ Pärnumaa Noortekogu projekti “Pärnumaa Noortekogu koostöögrupp” Projekti tegevuste kirjeldus Pärnumaa Noortekogu koostööprojekt Lääne- ning saaremaa noortega toimus 14.-15. juunil 2018 ning selle vältel osalejad: Said uusi tutvusi Read more…

Noorte osaluse fond

Noorte osaluse fond: Rõuge Noortevolikogu Koostöö Pärnu linna Noortekoguga

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas Rõuge Noortevolikogu projekte “Rõuge Noortevolikogu kohtumised koolidega ja Rõuge Noortevolikogu Koostöö Pärnu linna Noortekoguga” Projekti tegevuste kirjeldus Projekti toimus kolmest tegevusest: kohtumine Pärnu linna noortekoguga, Rõuge noortevolikogu arendamise koosolek Read more…

X
- Enter Your Location -
- or -