Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas Paide Noortevolikogu projekti “Noor teadlikumaks valijaks vol2: Kuhu on jõutud lubadustega?”

Projekti tegevuste kirjeldus

Paide linna Noortevolikogu organiseeris aruteluringi linnavolikogu fraktsioonide esindajatega, et arutada ja mõelda aasta tagasi KOV valimisteks lubatud ning tehtud lubaduste üle. Sündmuse organiseerimist alustasime augustikuus korraldusmeeskonna kokkupanekuga ning seejärel valimislubaduste materjalide läbitöötamisega. Järgnevalt tegime kokkulepped fraktsioonide esindajatega ning alustasime ka reklaamiga. Järgnes vaheperiood, kuna kõik kokkulepped olid sõlmitud ning jäid ainult kohapealsed tegevused. Sündmuse päeval tuli valmis seada suunavad sildid, valmistada ette snäkilaud ning rääkida moderaatoriga veel viimased detailid üle. Järjest hakkasid kohale saabuma noored ning otsustajad, pärast mida saime aruteluga peale hakata. Saali paigaldasime lingi ning QR-koodi küsimuste esitamiseks, mida kasutati agaralt. Noortevolikogu esimees esitas küsimusi poliitikutele, millele järgnes ka laialdasem arutelu noortega. Mõne teema juures läks kohati arutlemine tuliseks, kuid moderaator hoidis olukorda kontrolli all. Kokku kestis sündmus 1,5h, mille jooksul saadi teada palju uut valimislubaduste kohta ning samuti said poliitikud endale meelde tuletada, et valimislubadusi tuleb täita. Näiteks linnapea lubatud tantsutrennid ning selle treeneri toomine Paidesse sai uue hoo kohe pärast arutelu sisse. Tagasisides peeti sündmust väga huvitavaks ja oluliseks, just selle ülesehituse tõttu.

Kas ja kuidas täideti projekti eesmärgid?

Projekt täitis üldisel määral eesmärgid. Noored said teadlikumaks antud valimislubaduste osas ning kontakt otsustajate ja noorte vahel tugevnes. Niisamuti anti ka kohapeal juba ununenud lubadustele uued konkreetsed lubadused, millal üks või teine asi saab käima lükatud või tehtud. Näiteks sai kohapealse arutelu käigus hoog sisse löödud eelmisel aastal linnapea poolt lubatud tantsutrennide alustamisega Paides.

Kuidas suurenes projekti tulemusena noorte osalus?

Noored said teadlikumaks valimislubaduste osas ning kontakt otsustajate ja noorte vahel tugevnes. Noored on teadlikumad, kelle poole enda mure või ideega pöörduda, samuti võetakse ja arvestatakse ka noorte arvamust ning osalust ühiskondlike otsuste puhul nüüd rohkem.

Mis läks projekti elluviimisel hästi, mis halvasti?

Projekti kõige õnnestunum osa oli põhjalik eeltöö eelmise aasta valimismaterjalide kallal, millega noortevolikogu liikmed vaeva nägid. Samuti oli kohal ka eeldatud arv noori, kuid siiski oleks võinud huvi olla suurem. Väga head tagasisidet oleme saanud aruteluringi moderaatori ning reklaamflaierite osas, mida toimetasime Paide linna koolidesse koos plakatitega.

 


Related Posts

Noorte osaluse fond

Noorte osaluse fond: Organisatsioonide sõprussüsteem ja võrgustiku jõulupidu

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korradas Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna Sihtasutus Ole Rohkem võrgustiku organisatsioonide sõprussüsteemi ja jõulupidu. Projekti tegevuste kirjeldus: Projekti eesmärk oli arendada koostööd OLE ROHKEM. Tartu Tudengiorganisatsioonide Koostöövõrgustiku liikmesorganisatsioonide vahel. Selleks

Noorte osaluse fond

Noorte osaluse fond: “Nõmme aktiivsed noored” meeskonnakoolitus

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korradas Nõmme Õpilasesinduste Liit aktiivsetele noortele koolitust. Projekti tegevuste kirjeldus Projekt toimus koolitus-seminari vormis, mille käigus viidi läbi sponsorite leidmise koolitus, sotsiaalmeedia koolitus, meeskonnatöö koolitus ja planeeriti tulevasi üritusi

Noorte osaluse fond

Noorte osaluse fond: Uue 4H teenuse võrgustiku arendamine

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil tegutses MTÜ 4H uue teenuse võrgustiku arendamisele. Projekti tegevuste kirjeldus Eesti 4H üle-eestiline noorteaktiiv pani aluse uue teenuse loomisele, mis aitab väärtustada noorte seas enam maaelu ja tervislikke